COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Optimalizace energetické efektivity

Energetické úniky, využití zbytkové energie, rekuperace energie, úprava parametrů ve výrobě, optimalizace výrobních procesů, sledování spotřeb a jejich vyhodnocování. To jsou jen některé z oblastí, které poskytují nemalý prostor pro snížení energetických nákladů a zvýšení efektivity výroby. Projekty v rámci EEO se zabývají výrobou, distribucí i spotřebou energeticích médií jako jsou elektrická energie, pára, voda pro výrobní procesy včetně výroby tlakového vzduchu, chlazení, rekuperace a další.

V rámci našich řešení se neomezujeme na enviromentální řešení energií, ale řešíme především provozní a technologické nároky, u nichž jsou potenciální úspory nejpodstatnější. Významnou součástí efektivního zacházení s energiemi je pak systém Flower Energy jako nástroj pro sběr dat o spotřebě energií, on-line analýzu s okamžitou zpětnou vazbou pro uživatele a nepřetržité sledování efektivity provozu. Samotná data o spotřebě nepřináší vysokou přidanou hodnotu. Nicméně zobrazení informací o netypické spotřebě v návaznosti na probíhající procesy, možné úniky či jiné odchýlení od standardního provozu šetří náklady tím, že upozorní na problém včas, tedy ihned. Přehledné Dashboardy, nastavitelné podle preferencí každého uživatele, přináší snadno čitelnou, grafickou informaci o aktuálních spotřebách elektrické energie, vody, páry a dalších médií, stejně jako srovnání spotřeb v rámci měsíce, období, směny apod.